ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Naslov: GREGORČIČEVA CESTA 8
6250 ILIRSKA BISTRICA
Telefon: 05 711 21 00
Email: informacije@zdib.si
www.zdib.si


Ambulante za naročanje pacientov
Ambulanta družinske medicine 01, Andreja Vinšek Grilj , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine 02, Sonja Lovrić Kiselić , dr.med. spec. splošne medicine
Ambulanta družinske medicine 03, Jasna Taučer Mičetić , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine 04, Tomić Sunčana , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine 05, Anja Štemberger , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine KNEŽAK, Jelena Debeljak , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine PODGRAD, Marija Pejković , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine v DSO, Barbara Dekleva , dr. med., spec. druž. med.
Šolski dispanzer, Odineja Komen , dr.med. spec. splošne medicine
Področja delovanja:
Rtg glave,
Rtg ledvic in sečnega mehurja,
Rtg PC,
Ortopedska kirurgija,
Psihiatrija,
Radiologija,
Medicina dela, prometa in športa,
Splošna in družinska medicina,
Pediatrija,
Urgentna medicina,
Zdravstvena vzgoja,
Laboratorijska dejavnost,
Patronažno varstvo,
Reševalni prevozi,
Nega na domu,
Rtg abdomna,
Rtg skletela,
Ortopedska ambulanta,
Rtg hrbtenice

V nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.