Specialistična internistična in diabetološka ambulanta
Naslov: Župančičeva ulica 5
6250 ILIRSKA BISTRICAV nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.