ZDRAVSTVENI ZAVOD REVITA
Naslov: PERIČEVA ULICA 31
1000 LJUBLJANA
Email: [email protected]
www.zzrevita.si


Skoči na vrh strani
Ambulante za naročanje pacientov
Ambulanta družinske medicine, Lilijana Ločniškar , dr. med., spec. druž. med.
Ambulanta medicine dela, prometa in športa, Matej Kokalj Kokot , dr. med., Specialist MDPŠ
Ambulanta medicine športa, Matej Kokalj Kokot , dr. med., Specialist MDPŠ
Ambulanta za cepljenja, ENOTA LJUBLJANA
Internistična ambulanta, Edvard Pirnat , spec. interne med., tirolog

V nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.