ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Naslov: NOTRANJSKA CESTA 2
1370 LOGATEC
Telefon: (01) 75-08-245
www.zd-logatec.siOBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Naročila se zbirajo preko profesionalne zdravstvene platforme Gospodar zdravja, ki zdravstvenim izvajalcem na podlagi pogodbeno dogovorjenega razmerja nudi zgolj uporabo računalniško podprtega sistema in podatkov o naročilih ne obdeluje za svoje potrebe. Upravljavec podatkov je v celoti zdravstveni izvajalec (vaš zdravstveni dom/ambulanta).