LJ - Vilharjev podhod
Naslov: Vilharjev podhod 1
1000 Ljubljana
Telefon: 041704954
Email: [email protected]
www.zap.si


Skoči na vrh strani
Ambulante za naročanje pacientov
Ambulanta medicine dela, LJ - Vilharjev podhod
Pregledi medicine dela in prometa, se izvajajo v prostorih        ...

V nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.