MEDICOINTERNA d.o.o.
Naslov: Roška cesta 17
1330 Kočevje
Telefon: 01/200 96 20
Email: [email protected]
www.medicointerna.comOBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Naročila se zbirajo preko profesionalne zdravstvene platforme Gospodar zdravja, ki zdravstvenim izvajalcem na podlagi pogodbeno dogovorjenega razmerja nudi zgolj uporabo računalniško podprtega sistema in podatkov o naročilih ne obdeluje za svoje potrebe. Upravljavec podatkov je v celoti zdravstveni izvajalec (vaš zdravstveni dom/ambulanta).