ZDRAVSTVENA POSTAJA KOMEN
Naslov: KOMEN 94
6223 KOMEN


Skoči na vrh strani
Splošne ambulante
Splošna ambulanta Komen, Katja Šantelj , dr. med., spec. druž. med.
        Prosim, da se čim več poslužujete elektronskega naročila …
Skoči na vrh strani
Referenčne ambulante
REFERENČNA AMBULANTA, Katja Šantelj , dr. med., spec. druž. med.
Skoči na vrh strani
Ostale ambulante

V nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.