MONG
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
www.zd-go.si


Skoči na vrh strani
COVID-19
CEPILNI CENTER Nova Gorica, MONG
Prijava za 3. ODMEREK - NOVO od 11.11.2021!! Za prejem 3. odmerka SE NAROČITE …

V nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.