SPLOŠNA MEDICINA - DOM UPOKOJENCEV
Naslov: STARI TRG 63
8210 TREBNJEV nujnem primeru pokličite 112.Za lažje in hitrejše naročanje se PRIJAVITE v Gospodarja zdravja.