GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA
Naslov: REJČEVA ULICA 2
5000 NOVA GORICA
Telefon: 041-304-015
Email: info@goriskalekarna.si
www.goriskalekarna.si/mobilna-izkaznica-zdravja-gori%C5%A1ke-lekarne


Obvestila ambulant
Urška Simčič mag. farm. (Farmacevtska ambulanta za pregled uporabe zdravil) sporoča:     Na naročeni termin s seboj prinesete zdravstveno izk... Več
Janja Kragelj mag. farm. (Farmacevtska ambulanta za Pregled uporabe zdravil) sporoča:     Na naročeni termin s seboj prinesete zdravstveno izk... Več
Karmen Bončina , mag. farm., spec. (Farmacevtska ambulanta za Pregled uporabe zdravil) sporoča:     Na naročeni termin s seboj prinesete zdravstveno izk... Več
Ana Banović Koščak , mag. farm., spec. (Specialistična ambulanta farmacevta ) sporoča:     Na naročeni termin s seboj prinesete zdravstveno izk... Več
Ambulante za naročanje pacientov
Farmacevtska ambulanta za pregled uporabe zdravil, Urška Simčič mag. farm. Odprite ambulanto
Farmacevtska ambulanta za Pregled uporabe zdravil, Janja Kragelj mag. farm. Odprite ambulanto
Farmacevtska ambulanta za Pregled uporabe zdravil, Karmen Bončina , mag. farm., spec. Odprite ambulanto
Specialistična ambulanta farmacevta, Samo Urdih mag.farm. Odprite ambulanto
Specialistična ambulanta farmacevta , Ana Banović Koščak , mag. farm., spec. Odprite ambulanto
Področja delovanja:
Lekarniška dejavnost

V nujnem primeru pokličite 112.
Mobilna izkaznica zdravja vam pomaga skrbeti za lastno zdravje