Stražišče
Naslov: Baragov trg 2
4000 Kranj
www.zd-kranj.si


Naročilo za pošiljanje zdravstvenega kartona

Podatki imetnika zdravstvenega kartona
Opomba: Zdravstveni karton zgoraj vpisanega pacienta bo poslan v to ustanovo.