ZDRAVSTVENA POSTAJA DUTOVLJE
Naslov: DUTOVLJE 124 B
6221 DUTOVLJE


Naročilo za pošiljanje zdravstvenega kartona

Podatki imetnika zdravstvenega kartona
Opomba: Zdravstveni karton zgoraj vpisanega pacienta bo poslan v to ustanovo.